Kijkwijzer techniek

Kijkwijzer is een document van een Vlaamse basisschool die een handvat biedt rondom techniek binnen begrijpen, hanteren en duiden.

Goed doordacht en bruikbaar

De menselijke kant van Beta/techniek

Axis, de voorloper van het Platform Bèta Techniek, heeft in 2001 een een publicatie uitgegeven, waarin VTB-1 wordt beschreven. PMOT heeft in 2000, samen met Hobeon een plan geschreven nml. VTB, dat als basis moest dienen voor de implementatie van techniek in de basisschool. Het idee en de invulling van het plan kwam van PMOT. De volledige uitvoering en verantwoordelijkheid lag bij Hobeon.

Strategische vragenlijst

De strategische vragenlijst is een hulpmiddel hoe taal en techniek gecombineerd kan worden door middel van vragen.

Dit door middel van bv de wie-, waar-, wat-, hoe- vragen te stellen

Techniek stappenplan

Dit basisdocument dient als referentie voor onderzoekend en ontwerpend leren. Het document is verdeeld in 3 domeinen, Basisinzichten techniek, Technisch proces en Sociaal-economische verschijnselen. Deze domeinen zijn weer onderverdeeld in diverse rubrieken

Di document wordt vaak als zeer zinvol beschouwd bij het invullen hoe te onderzoeken en/of te ontwerpen en de plaats van techniek in de maatschappij.

W+T kerndoelen volgens PMOT

Wetenschap en techniek is meer dan de 3 kerndoelen, 42, 44 en 45, die bij het domein natuurkunde staan. Techniek in de dagelijkse leven is altijd gecombineerd met rekenen, b.v. een offerte of een rekening van een technisch bedrijf. Taal is daarbij net zo belangrijk, omdat begrijpelijk gecommuniceerd moet worden en een ieder heeft wel ervaren hoe moeilijk het is om een goede en bruikbare handleiding te schrijven.

PMOT komt op 32 kendoelen die direct of indirect passen bij techniek. Daarbij wordt ook kort weergegeven wat de 3 kerndoeln 42, 44 en 45 inhouden

Hoe ontwerpend leren te combineren met rekenen en taal

Onderzoekend en ontwerpend leren is de insteek bij o.a. wetenschap en techniek. Onderzoekend leren kan zich bezig houden met het aanleren van de basiskennis techniek en hoe mechanische principes werken. Bij ontwerpend leren kan de opgedane kennis gebruikt worden bij het oplossen van een technisch probleem of vraag. In dit schrijven wordt kort weergegeven hoe bij ontwerpend leren taal en rekenen als structureel onderdeel van het ontwerpend ingezet kan worden. Hiervoor gebruiken wij het zogenaamde DTMC model

PMOT Inventarisatiematrix

Om met techniek te beginnen is het belangrijk te weten wat er al aan techniek wel of niet aanwezig is in de klas. Deze matrix, in combinatie met de domeinbeschrijving van het Cito, kan daarbij inzicht geven.

Voorbeeldkaart techniek en rekenen

Dit is een voorbeeld hoe, bij het bouwen van een model, bijgehouden kan worden welke onderdelen gebruikt en/of terug gelegd worden. Deze aantallen moeten opgeteld worden. Wat terug gelegd is moet afgetrokken worden van wat gebruikt is. De uitkomst wordt vermenigvuldigd met de stuks prijs. Hierdoor wordt een totaal per onderdeel berekend. Daarna worden alle uitkomsten bij elkaar opgeteld voor een totaal bedrag.

Tevens dient de lijst als overzicht wat gebruikt is en wat terug in de set moet