Hoe ontwerpend leren te combineren met rekenen en taal

Onderzoekend en ontwerpend leren is de insteek bij o.a. wetenschap en techniek. Onderzoekend leren kan zich bezig houden met het aanleren van de basiskennis techniek en hoe mechanische principes werken. Bij ontwerpend leren kan de opgedane kennis gebruikt worden bij het oplossen van een technisch probleem of vraag. In dit schrijven wordt kort weergegeven hoe bij ontwerpend leren taal en rekenen als structureel onderdeel van het ontwerpend ingezet kan worden. Hiervoor gebruiken wij het zogenaamde DTMC model


Een-essentieel-onderdeel-van-W-en-T1.pdf