Kerndoelen Techniek Vlaanderen

De officiĆ«le kerndoelenĀ techniek in VlaanderenĀ maken een splitsing tussen het kleuters, onze onderbouw, en de lagere school, onze midden en bovenbouw. Het is altijd goed te kijken hoe andere met techniek omgaan.

Rekenen in de tuin

In Amerika is een boek verschenen “Math in the Garden”, waarbij rekenen bij het tuinieren als eenheid vorm gegeven wordt. Hierbij enige pagina’s uit dat boek als voorbeeld.

Veiligheid in het technieklokaal

Er is weinig tot niets te vinden over de eisen voor veiligheid in een technieklokaal. Wij kwamen op internet het afstudeeropdracht “Veilig werken in het technieklokaal”, van Wiliam Klaassen t.b.v. zijn afstuderen bij de HvU in de deeltijdopleding techniek in 2005. Ik heb getracht in contact met hem te komen of zijn afstudeeropdracht gepubliceerd mocht worden, wat helaas nog niet gelukt mis, maar aangezien deze toch vrij op internet te vinden is, gaan wij er van uit dat zijn opdracht gebruilkt mag worden voor de veiligheid van kinderen bij techniek. Dit verslag is in 1e instantie bedoeld voor het Voortgezet Onderwijs

Uit deze publicatie kunnen geen rechten verlend worden en PMOT is ook niet verantwoordelijk voor de inhoud. De veiligheidsvoorschriften en eisen en de wet kunnen ondertussen wel of niet aangepast zijn

Metselverbanden

Op de website www.joostdevree.nl bij metselverbanden en voorbeelden metselverbanden is een pdf beschikbaar met alle denkbare metselverbanden en metselstijlen. Een goede bron voor metselen in de klas.

Het betreft hier een pdf van een powerpointprestenatie van de heer H. Hugter van het Novacollege.