Techniek stappenplan

Dit basisdocument dient als referentie voor onderzoekend en ontwerpend leren. Het document is verdeeld in 3 domeinen, Basisinzichten techniek, Technisch proces en Sociaal-economische verschijnselen. Deze domeinen zijn weer onderverdeeld in diverse rubrieken

Di document wordt vaak als zeer zinvol beschouwd bij het invullen hoe te onderzoeken en/of te ontwerpen en de plaats van techniek in de maatschappij.


techniek-stappenplan.pdf