Freudenthal Instituut heeft het Gigo werkboek Mechanica op hun site vermeld

Het Freudenthal Instituut, ons nationale wiskunde centrum  van de Universiteit van Utrecht heeft op zijn website het lesboek Mechanica staan waar met Gigo materiaal een aantal mechanische basis principes geleerd kunnen worden. Voor midden en bovenbouw basisonderwijs en onderbouw VO. Te gebruiken set is Gigo 3508.

Gigo sets binnen TOS 21

Zoals in Nederland het VTB project in het basisonderwijs uitgevoerd werd, had Vlaanderen TOS 21. Een initiatief van de Vlaamse overheid om een aantal scholen te laten starten en te experimenteren met wetenschap en techniek binnen wereld oriëntatie. Een van die scholen was VBS De Triangel te Maasmechelen, die veel Gigo sets inzetten bij hun experimenten. Te zien zijn foto’s van Gigo Windenergie, Gigo Pneumatiek en Gigo Elektriciteit.

Bezoek van Eureka aan Avans Hogeschool te Breda 19 april 2013

Meedere keren hebben groepen kinderen, van verschillende basisscholen, gewerkt met diverse Gigo sets, bij hun bezoek aan Avans Hogeschool in Breda. Het enthousiasme en de leergierigheid bij de kinderen was hoog en ze hebben die dag veel geleerd.

Techniekweek 2015 op de Vrije Basisschool Jan Ruusbroeck in België

Als onderdeel van een test voor techniek is het Gigo materiaal ingezet tijdens een techniekweek. Zowel de kinderen als de leerkrachten en ouders zijn verbaasd over het bereikte hoge niveau van wat de kinderen uitgewerkt hebben. Aardig was wel de conclusie dat werken met kostenloos materiaal moeilijker was dan werken met de Gigo sets.