De menselijke kant van Beta/techniek

Axis, de voorloper van het Platform Bèta Techniek, heeft in 2001 een een publicatie uitgegeven, waarin VTB-1 wordt beschreven. PMOT heeft in 2000, samen met Hobeon een plan geschreven nml. VTB, dat als basis moest dienen voor de implementatie van techniek in de basisschool. Het idee en de invulling van het plan kwam van PMOT. De volledige uitvoering en verantwoordelijkheid lag bij Hobeon.


2001-De-menselijke-kant-van-betatechniek.pdf