Wetenschap en techniek met Gigo 7121

Een artikel uit de KlasseApart van mei 2012. Wetenschap en techniek als middel. De Eerste Westlandse Montessorischool is een van de 100 scholen van het Platform Beta Techniek, die als vindplaatsschool Talentenkracht. Zij gebruiken o.a. Gigo 7121 als een van technieksets binnen hun lessen

Verkenningscommissie mei 2013

PMOT is de bedenker, initiator en coordinator van TAK (Techniek als Kapstok) en heeft daarbij samengewerkt met Avans Hogeschool en Hogeschool De Driestar, die verantwoordelijk waren voor de uitvoering van TAK.

In het verslag van de verkeningscommissie heeft het Platform Beta Techniek enige voorbeelden van succesvolle projecten genoemd.Tak wordt hierin ook genoemd.

Leerlijn verbindingen Techniektalent.nu maart 2014

Techniektalent.nu is een promotiebureau voor techniek, ontstaan op initiatief van verschillende bedrijfsinstanties. Het doel is techniek breed onder jongeren te promoten. Een van die activiteiten is deze lesbrief.

NRC artikel over Tsumiki september 2006

Tsumiki is een houten blokken set, maar niet zoals gebruikelijk. Ontstaan uit Japanse creativiteit en stimuller diverse motrische en creative vaardigheden

NRC augustus 2005 Lucht en water

Een kranten artikel over Gigo pneumatiek en hydrauliek en de vergelijkling met de vergelijkbare sets van Lego. Gigo wordt toch beoordeeld als een beter produkt dan Lego