Tondeldoos – Chinese handleiding (oktober 2009)

Leerkrachten vragen vaak om een Nederlandse handleiding. Daarom heeft PMOT al zijn Gigo handleidingen nu ook in het Nederlands. Dit artikel geeft aan dat zelfs een Gigo set met een Chinese handleiding geen problem voor kinderen is

Workshop techniek in andere vakken

Vanwege de lange ervaring met techniek in de basisschool heeft PMOT, op verzoek van  het Platform Bèta Techniek, op 10 juni 2006, een workshop te geven. Daarbij ging het om hoe techniek gecombineerd kan worden met o.a. rekenen, taal, enz. Dit in het kader van de promotie van VTB en techniek. Later is o.a. TAK hieruit voortgekomen. Zie de artikelen over TAK (Techniek als Kapstok)

Tandwieloefening

Deze tandwieloefening wordt altijd gebruikt bij een workshop techniek. De bedoeling is om aan te tonen dat bij onderzoekend leren het verwerven van inzichten belangrijk is en dat dit met weinig materiaal kan. Deze oefening wordt al bijna 30 jaar gedaan en is en blijft nog altijd een verrassing voor diegene die hem uitvoert

Tondeldoos – Techniek binnen het VSO (mei2009)

In opdracht van het Ministerie van OCW heeft PMOT een project uitgevoerd VSO binnen VTB. Bij de start van het VTB project was men vergeten dat het VSO ook onder het basisonderwijs viel. Door hun uitzondelijke positie zouden ze niet mee kunnen doen aan het VTB project. Om inzicht te krijgen hoe dit vorm gegeven kon worden heeft PMOT samen met een aantal VSO scholen een project hierover uitgevoerd. Een van de activiteiten was een bezoek aan een BUSO school in Brugge. Dit bezoek heeft de VSO school Leerweg/zorg op het idee gebracht anders naar hun leerlingen te kijken. Met zeer goede positieve resultaten voor de leerlingen.

Tondeldoos – Van techniek op het VSO naar een wedstrijd (juni 2009)

Een interview met Thijs Richter n.a.v. ons bezoek aan Leerweg/zorg te Drachten. Helaas is het idee nooit tot uitvoering kunnen komen. Misschien onstaat er ooit nog een samenwerkingsverband met andere om juist een wedstrijd te kunnen organiseren zoals die ieder jaar gebeurt in taiwan, waarbij ontwerpend leren de basis is.

Beschrijving Vlaamse techniekboeken

Het Platform Bèta Techniek heeft in december 2008 een korte beschouwing gegeven van 2 Vlaamse techniekboeken. Een speciaal boek voor de onderbouw, Blik op Techniek, waarbij gebruik gemaakt is van gereedschap en PMOT. Het andere boek Robots binnenstebuiten geeft een heldere kijk op Robotica.

Deze boeken zijn verkrijgbaar bij PMOT

Cool! Climate After School

Stichting Collusie heeft een project Cool! Climate After School, waar kinderen naschools activiteiten doen rondom energie besparing. Enkele van de materialen die zij gebruiken zijn diverse Gigo Solarsets