Tondeldoos – Techniek binnen het VSO (mei2009)

In opdracht van het Ministerie van OCW heeft PMOT een project uitgevoerd VSO binnen VTB. Bij de start van het VTB project was menĀ vergeten dat het VSO ook onder het basisonderwijs viel. Door hun uitzondelijke positie zouden ze niet mee kunnen doen aan het VTB project. Om inzicht te krijgen hoe dit vorm gegeven kon worden heeft PMOT samen met een aantal VSO scholen een project hierover uitgevoerd. Een van de activiteiten was een bezoek aan een BUSO school in Brugge. Dit bezoek heeft de VSO school Leerweg/zorg op het idee gebracht anders naar hun leerlingen te kijken. Met zeer goede positieve resultaten voor de leerlingen.


Leerwegzorg.pdf